Tag: Prajwal Devaraj

Chowka Kannada Songs Lyrics

Chowka Kannada Songs Lyrics Chowka Kannada Songs Lyrics: Chowka is an upcoming 2017 Kannada film, directed by Tarun Sudhir. The film was produced by Dwarakish and this film marks the 50th project under Dwarakish Chitra banner. Chowka features ensemble cast of Prem Kumar, Vijay Raghavendra, Diganth, Prajwal Devaraj, Priyamani, Bhavana, Aindrita Ray, Deepa Sanniddi and

Appa I Love You Lyrics

Appa I Love You Lyrics: Appa I Love You is a song from the 2017 Kannada film Chowka, directed by Tarun Sudhir. The film was produced by Dwarakish. Chowka features ensamble cast of Prem Kumar, Vijay Raghavendra, Diganth, Prajwal Devaraj, Priyamani, Bhavana, Aindrita Ray, Deepa Sanniddi and others. The song was composed by Arjun Janya

Alladsu Alladsu Lyrics

Alladsu Alladsu Lyrics Alladsu Alladsu Lyrics: Alladsu Alladsu is a song from the 2017 Kannada film Chowka, directed by Tarun Sudhir. The film was produced by Dwarakish. Chowka features ensamble cast of Prem Kumar, Vijay Raghavendra, Diganth, Prajwal Devaraj, Priyamani, Bhavana, Aindrita Ray, Deepa Sanniddi and others. The song was composed by V. Harikrishna with

Turthinalli Geechida Lyrics

Turthinalli Geechida Lyrics Turthinalli Geechida Lyrics: Turthinalli Geechida is a song from the 2017 Kannada film Chowka, directed by Tarun Sudhir. The film was produced by Dwarakish. Chowka features ensamble cast of Prem Kumar, Vijay Raghavendra, Diganth, Prajwal Devaraj, Priyamani, Bhavana, Aindrita Ray, Deepa Sanniddi and others. The song was composed by V. Sridhar Sambaram

Madha Mathu Manasi Song Lyrics

Madha Mathu Manasi Song Lyrics Madha Mathu Manasi Song Lyrics: Madha Mathu Manasi is anĀ  upcoming Kannada film, written and directed by Sathish Pradhan. Madha Mathu Manasi stars Prajwal Devaraj, Shruti Hariharan, Rangayana Raghu, Bullet Prakash, Pawan, Shobharaj and others. The songs were composed by Mano Murthy with lyrics penned by Sathish Pradhan and Jayanth

Bareyada Geetheya Lyrics – Madha Mathu Manasi

Bareyada Geetheya Lyrics – Madha Mathu Manasi Bareyada Geetheya Lyrics – Madha Mathu Manasi: Bareyada Geetheya is a song from the upcoming Kannada film Madha Mathu Manasi, written and directed by Sathish Pradhan. Madha Mathu Manasi stars Prajwal Devaraj, Shruti Hariharan, Rangayana Raghu, Bullet Prakash, Pawan, Shobharaj and others. The song was composed by Mano

Nachle Nachle Lyrics – Madha Mathu Manasi

Nachle Nachle Lyrics – Madha Mathu Manasi Nachle Nachle Lyrics – Madha Mathu Manasi: Nachle Nachle is a song from the upcoming Kannada film Madha Mathu Manasi, written and directed by Sathish Pradhan. Madha Mathu Manasi stars Prajwal Devaraj, Shruti Hariharan, Rangayana Raghu, Bullet Prakash, Pawan, Shobharaj and others. The song was composed by Mano

Byaada Maga Lyrics – Madha Mathu Manasi

Byaada Maga Lyrics – Madha Mathu Manasi Byaada Maga Lyrics – Madha Mathu Manasi: Byaada Maga is a song from the upcoming Kannada film Madha Mathu Manasi, written and directed by Sathish Pradhan. Madha Mathu Manasi stars Prajwal Devaraj, Shruti Hariharan, Rangayana Raghu, Bullet Prakash, Pawan, Shobharaj and others. The song was composed by Mano

Madha Mathu Manasi Lyrics

Madha Mathu Manasi Lyrics Madha Mathu Manasi Lyrics – Madha Mathu Manasi: Madha Mathu Manasi is a song from the upcoming Kannada film Madha Mathu Manasi, written and directed by Sathish Pradhan. Madha Mathu Manasi stars Prajwal Devaraj, Shruti Hariharan, Rangayana Raghu, Bullet Prakash, Pawan, Shobharaj and others. The song was composed by Mano Murthy

Omme Nanna Nodu Lyrics – Madha Mathu Manasi

Omme Nanna Nodu Lyrics – Madha Mathu Manasi Omme Nanna Nodu Lyrics – Madha Mathu Manasi: Omme Nanna Nodu is a song from the upcoming Kannada film Madha Mathu Manasi, written and directed by Sathish Pradhan. Madha Mathu Manasi stars Prajwal Devaraj, Shruti Hariharan, Rangayana Raghu, Bullet Prakash, Pawan, Shobharaj and others. The song was