Tag: Kirik Party

Prati Baari Sotha Hrudaya Lyrics – Kirik Party

Prati Baari Sotha Hrudaya Lyrics – Kirik Party: Prati Baari Sotha Hrudaya [Belegeddu Sad Version] is a sad version of Belegeddu song from the 2016 Kannada film Kirik Party, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki, Pramod Shetty,

Kaagadada Doniyalli Lyrics – Kirik Party

Kaagadada Doniyalli Lyrics – Kirik Party: Lastu Benchina Party is a song from the upcoming 2016 Kannada film Kirik Party, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki, Pramod Shetty, Shankar Murthy, Giri Krishna, Rajath Kumar, Raghu Bhat, Hanumanthe

Neecha Sullu Sutho Naalige Lyrics – Kirik Party

Neecha Sullu Sutho Naalige Lyrics – Kirik Party Neecha Sullu Sutho Naalige Lyrics – Kirik Party: Lastu Benchina Party is a song from the upcoming 2016 Kannada film Kirik Party, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki, Pramod

Lastu Benchina Party Lyrics – Kirik Party

Lastu Benchina Party Lyrics – Kirik Party Lastu Benchina Party Lyrics – Kirik Party: Lastu Benchina Party is a song from the upcoming 2016 Kannada film Kirik Party, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki, Pramod Shetty, Shankar

Katheyonda Helide Lyrics – Kirik Party

Katheyonda Helide Lyrics – Kirik Party: Katheyonda Helide is a song from the upcoming 2016 Kannada film Kirik Party, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki, Pramod Shetty, Shankar Murthy, Giri Krishna, Rajath Kumar, Raghu Bhat, Hanumanthe Gowda,

Hey Who Are You Lyrics – Kirik Party

Hey Who Are You Lyrics – Kirik Party Hey Who Are You Lyrics – Kirik Party: Hey Who Are You is a song from the upcoming 2016 Kannada film Kirik Party, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki,

Neenire Saniha Lyrics – Kirik Party

Neenire Saniha Lyrics – Kirik Party Neenire Saniha Lyrics – Kirik Party: Belageddu Yaar Mukava is a song from the upcoming 2016 Kannada film Kirik Party, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki, Pramod Shetty, Shankar Murthy, Giri

Belageddu Yaara Mukava Lyrics – Kirik Party

Belageddu Yaara Mukava Lyrics – Kirik Party: Belageddu Yaara Mukava is a song from the upcoming 2016 Kannada film Kirik Party, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki, Pramod Shetty, Shankar Murthy, Giri Krishna, Rajath Kumar, Raghu Bhat,

Thirboki Jeevana Lyrics – Kirik Party

Thirboki Jeevana Lyrics – Kirik Party Thirboki Jeevana Lyrics – Kirik Party: Thirboki Jeevana [Tirboki Jeevana] is a song from the upcoming 2016 Kannada film Kirik Party, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki, Pramod Shetty, Shankar Murthy,

Kirik Party Songs Lyrics

Kirik Party Songs Lyrics Kirik Party Songs Lyrics: Kirik Party is an upcoming 2016 Kannada film, directed by Rishab Shetty. Kirik Party features Rakshit Shetty, Samyukta Hegde, Rashmika Mandanna, Achyuth Kumar, Aravind Iyer, Dhananjay Ranjan, Chandan Achar, Ashwin Rao Pallaki, Pramod Shetty, Shankar Murthy, Giri Krishna, Rajath Kumar, Raghu Bhat, Hanumanthe Gowda, Salman Ahamed, Raghu